Tiến độ thi công dự án Moonligh Boulevard ngày 04-7-2018

Hình ảnh tổng quan block A

Hình ảnh tổng quan block A

Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block A

Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block A

Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block A

Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block A

Hình ảnh tổng quan block B

Hình ảnh tổng quan block B

Thi công cốt thép sàn tầng 5 block B

Thi công cốt thép sàn tầng 5 block B

Hình ảnh tổng quan block C

Hình ảnh tổng quan block C

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 block C

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 block C

Thi công cột sàn tầng 5 block C

Thi công cột sàn tầng 5 block C

Tiến độ thi công dự án Moonligh Boulevard ngày 04-7-2018
Đánh giá bài viết

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ & THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Họ tên(*)

Điện thoại(*)

Email

Nội dung

[recaptcha]

×

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

×
Đắng kí nhận bảng giá

×
Đắng kí nhận bảng giá

Đăng ký nhận thông tin dự án>
Đăng ký nhận thông tin dự án>