Tiến độ thi công dự án Moonligh Boulevard ngày 04-7-2018

Hình ảnh tổng quan block A

Hình ảnh tổng quan block A

Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block A

Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block A

Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block A

Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block A

Hình ảnh tổng quan block B

Hình ảnh tổng quan block B

Thi công cốt thép sàn tầng 5 block B

Thi công cốt thép sàn tầng 5 block B

Hình ảnh tổng quan block C

Hình ảnh tổng quan block C

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 block C

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 block C

Thi công cột sàn tầng 5 block C

Thi công cột sàn tầng 5 block C

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ & THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Hotline
0933 466 386

×

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

×
Đăng Ký Nhận Báo Giá

×
Đăng Ký Nhận Báo Giá

Đăng ký nhận thông tin dự án

Đăng ký nhận thông tin dự án