Tiến độ thi công dự án căn hộ 9 View Apartment ngày 12-08-2017

Hình ảnh tổng quan Block A 9view Apartment

Hình ảnh tổng quan Block A 9view Apartment

Hình ảnh tổng quan Block B 9view Apartment

Hình ảnh tổng quan Block B 9view Apartment

Hình ảnh tổng quan Block C 9view Apartment

Hình ảnh tổng quan Block C 9view Apartment

Xây tường bao căn hộ tầng 11 Block A, B và tầng 14 Block C

Xây tường bao căn hộ tầng 11 Block A, B và tầng 14 Block C

Xây tường bao căn hộ tầng 11 Block A, B và tầng 14 Block C

Xây tường bao căn hộ tầng 11 Block A, B và tầng 14 Block C

Tô tường bao căn hộ tầng 5 Block A, B và tầng 4 Block C

Tô tường bao căn hộ tầng 5 Block A, B và tầng 4 Block C

Bã sơn tường bao căn hộ tầng 3 Block A, B, C

Bã sơn tường bao căn hộ tầng 3 Block A, B, C

Bã sơn tường bao căn hộ tầng 3 Block A, B, C

Bã sơn tường bao căn hộ tầng 3 Block A, B, C

Thi công hệ thống M&E tầng 12 Block A, B, C

Thi công hệ thống M&E tầng 12 Block A, B, C

Tiến độ thi công dự án căn hộ 9 View Apartment ngày 12-08-2017 hình ảnh mới nhất chụp từ công trình 9 View Apartment đang thi công

Thông tin các dự án khác được cập nhập tại đây

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ & THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Hotline
0933 466 386

×

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

×
Đăng Ký Nhận Báo Giá

×
Đăng Ký Nhận Báo Giá

Đăng ký nhận thông tin dự án

Đăng ký nhận thông tin dự án