Tiến độ thi công dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 01-7-2018

Hình ảnh cổng chào mặt tiền dự án

Hình ảnh cổng chào mặt tiền dự án

Hình ảnh khu cảnh quan mặt tiền dự án

Hình ảnh khu cảnh quan mặt tiền dự án

Hình ảnh cảnh quan khu nội bộ dự án

Hình ảnh cảnh quan khu nội bộ dự án

Công tác thi công cốp pha sàn tầng 2 Khu A

Công tác thi công cốp pha sàn tầng 2 Khu A

Công tác thi công xây tường tầng thượng Khu D

Công tác thi công xây tường tầng thượng Khu D

Công tác thi công tô trát tường khu E

Công tác thi công tô trát tường khu E

Công tác thi công xây tường khu J

Công tác thi công xây tường khu J

Công tác thi công tô trát tường khu K

Công tác thi công tô trát tường khu K

Công tác thi công tô trát tường khu O

Công tác thi công tô trát tường khu O

Công tác thi công cốp pha trụ tầng 2 Khu M

Công tác thi công cốp pha trụ tầng 2 Khu M

Công tác thi công tô trát tường khu N

Công tác thi công tô trát tường khu N

Công tác thi công tô trát tường khu P

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ & THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Hotline
0933 466 386

×

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

×
Đăng Ký Nhận Báo Giá

×
Đăng Ký Nhận Báo Giá

Đăng ký nhận thông tin dự án

Đăng ký nhận thông tin dự án