Hình ảnh tiến độ thi công căn hộ Florita Quận 7 ngày 8.10.2017

Tổng thể Block A căn hộ Florita

Tổng thể Block A căn hộ Florita

Tổng thể Block B căn hộ Florita

Tổng thể Block B căn hộ Florita

Tổng thể Block C căn hộ Florita

Tổng thể Block C căn hộ Florita

Tổng thể Block D căn hộ Florita

Tổng thể Block D căn hộ Florita

Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D

Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D

Tiếp tục đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 13 Block A; tầng 5 đến tầng 10 Block D

Tiếp tục đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 13 Block A; tầng 5 đến tầng 10 Block D

Tiếp tục đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 11 Block B và Block C

Tiếp tục đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 11 Block B và Block C

Ốp gạch WC từ tầng 5 đến tầng 17 Block C; tầng 12 đến tầng 18 Block D

Ốp gạch WC từ tầng 5 đến tầng 17 Block C; tầng 12 đến tầng 18 Block D

Lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 10 Block A; tầng 5 đến tầng 8 Block D

Lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 10 Block A; tầng 5 đến tầng 8 Block D

Lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 15 Block B và Block C

Lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 15 Block B và Block C

Tiếp tục lắp đặt cửa căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block A; tầng 4 đến tầng 18 Block B, C, D

Tiếp tục lắp đặt cửa căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block A; tầng 4 đến tầng 18 Block B, C, D

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ & THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Hotline
0933 466 386

×

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

×
Đăng Ký Nhận Báo Giá

×
Đăng Ký Nhận Báo Giá

Đăng ký nhận thông tin dự án

Đăng ký nhận thông tin dự án