Bổ sung khu công nghiệp Quảng Trị 497 ha vào quy hoạch

Thủ tướng vừa đồng ý bổ sung Khu công nghiệp Quảng Trị với diện tích 497 ha thuộc xã Hải Trường, xã Hải Lâm và thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào Quy hoạch Phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt các năm 2014 và 2016 không thay đổi.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quảng Trị; sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh quy hoạch của tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch…

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo cập nhật nhu cầu sử dụng đất của khu công nghiệp Quảng Trị vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện; thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp…

Tỉnh Quảng Trị có diện tích tự nhiên hơn 4.700 km2, là giao điểm nhiều tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 9, Quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc Nam… Một số khu công nghiệp của tỉnh đã được phê duyệt như Nam Đông Hà (TP Đông Hà), Quán Ngang (huyện Gio Linh), Tây Bắc Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh). Trong đó Nam Đông Hà là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh, được thành lập từ năm 2004.

Theo Lê Xuân

Người đồng hành

Trích dẫn Nguồn – cafef.vn

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ & THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Hotline
0933 466 386

×

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

×
Đăng Ký Nhận Báo Giá

×
Đăng Ký Nhận Báo Giá

Đăng ký nhận thông tin dự án

Đăng ký nhận thông tin dự án